landbaserade casinon

Kända landbaserade casinon

12 Nov , 2018 landbaserade casinon

Historien började i Italien, varifrån själva ordet ”casino” är hämtat. Där slog Ridotto upp portarna 1638 i Venedig. Lokalerna och utformningen har sedan dess fungerat som mall för framtida casinon. Det kan med fog påstås att hasardspel i salonger förekom långt före dess, även om de inte hade något direkt epitet. Europa inspirerades av spel […]